Het initiatief wil het vermogen tot innovatie in het daglicht plaatsen.

The Entrepreneur Awards van het Jaar zullen worden toegekend in de categorieën CEO, FOUNDER waarbij telkens één laureaat zal worden bekroond. Het initiatief wenst hulde te brengen aan jonge managers die de moed hebben getoond om het risico van een grotere verantwoordelijkheid in een bestaand bedrijf op te nemen (CEO) of om een nieuwe onderneming op te richten (FOUNDER)

Het is niet de bedoeling om managers te bekronen die de traditionele methodes van het management toepassen, maar wel willen de initiatiefnemers innovatieve praktijken op alle gebieden van het bedrijfsbeheer in de schijnwerpers plaatsen.

Met de medewerking van :

VolkswagenVolkswagen Leonidas Telemak GMT CHRONOGRAPHS

Wat zijn deze innovatieve praktijken?

Ten aanzien van de kernactiviteit van het bedrijf

Het vermogen om waarde voor de aandeelhouder te creëren door de creatie, ontwikkeling en marktintroductie van innoverende producten en diensten.

Ten aanzien van de maatschappelijke impact:

Het realiseren van een positionering voor de onderneming, buiten de eigen kernactiviteiten en in de bredere maatschappij, waarbij een positieve en blijvende impact wordt gegenereerd op ecologisch, sociaal en educatief valu alsook en op elk gebied waar een meerwaarde voor de maatschappij in het algemeen kan worden gerealiseerd.

Ten aanzien van talentmanagement

Het vermogen om een leiderschap te ontwikkelen dat een immateriële waarde creëert door het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers, aan de hand van innovatieve en participatieve HR-praktijken, op professioneel en persoonlijk gebied.

 

De FOUNDERS hebben ons duidelijk laten blijken dat investeerders onontbeerlijk zijn geworden voor de ontwikkeling van hun onderneming.
Wij willen ook hen de aandacht schenken die ze verdienen.

Ronny Lommelen

Gedelegeerd Bestuurder Harvey Nash IT Consulting

Ronny Lommelen

Gedelegeerd Bestuurder Harvey Nash IT Consulting

De genomineerden
Alle genomineerden
De namen van de genomineerden zullen op deze pagina vermeld worden.

De profielen en foto’s van de genomineerden zullen worden voorgesteld in TOP MANAGEMENT Belgium (boek) en opgenomen in het TOP MANAGEMENT News. Ook de mediapartners van de YOUNG TOP MANAGER OF THE YEAR zullen hun profielen en foto’s publiceren.

Waarom de « Jonge Top Manager van het Jaar » ?

In deze voortdurende tijden van crisis moeten onderneming én ondernemersgeest, meer dan ooit, worden opgewaardeerd. De onderneming creëert immers de materiële en sociale rijkdom van onze samenleving.

De onderneming is dan ook voor iedereen belangrijk en voor jongeren in het bijzonder. Onze ondernemingen verwelkomen en inspireren jonge managers. Het is van belang om jonge talenten dan ook waardering en bekendheid te geven.

Het toekennen van een award aan jonge talenten is één van de manieren om die erkenning te tonen. TOP MANAGEMENT wil jonge ondernemers onder de leeftijdsgrens van 45 jaar valoriseren en hen de ‘Award Young Manager of the Year’ toekennen.

Deze jonge talenten hebben het aangedurfd om in een bijzonder moeilijke economische context hun verantwoordelijkheid te nemen en slagen erin om hun onderneming met succes te leiden. Ze verdienen erkenning, aanmoediging en ondersteuning, niet alleen op basis van hun huidige prestaties, maar ook omdat ze ons zullen opvolgen en op hun beurt een volgende generatie zullen inspireren.

De award biedt ons de mogelijkheid om de meest concurrerende, dynamische en ondernemende jonge managers te erkennen en innoverende management-praktijken onder de aandacht te brengen.

TOP MANAGEMENT heeft een groep professionals uit de economische, sociale en academische wereld in België uitgenodigd en samengebracht. Deze groep staat in voor de identificering en erkenning van jonge Belgische ondernemers, Franstalig en Nederlandstalig, die aan de voorwaarden en de criteria voldoen om genomineerd te worden en de award te winnen.

 

Gedelegeerd Bestuurder Harvey Nash IT Consulting