Selectie van de kandidaten

 

De Young Top Manager [1] met een maximumleeftijd van 45 jaar op 31.12.2019 kan zich kandidaat stellen voor de titel van Jonge Top Manager CEO van het jaar 2020.

Bovendien mogen kandidaturen door derden ingediend worden bij TOP MANAGEMENT, dat erover zal waken of de vernoemde kandidaat er daadwerkelijk mee akkoord gaat om aan de wedstrijd deel te nemen.

Om voor de wedstrijd in aanmerking te komen, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

Categorie CEO

 • CEO zijn (managing director, afgevaardigd bestuurder,..) van een onderneming.
 • CEO zijn (managing director, afgevaardigd bestuurder,..) van een onderneming.
 • Zorg dragen voor de dagelijkse leiding van de onderneming.
 • Een onderneming besturen die actief is in de privésector en gevestigd is in België. Het is niet belangrijk of deze onderneming   al dan niet een dochterbedrijf is van een buitenlandse groep.
 • Niet ouder zijn dan 45 jaar op 31 december 2019.

Categorie FOUNDER

 • Stichter zijn van een handelsonderneming tijdens de voorbije 5 jaar.
 • Zorg dragen voor de dagelijkse leiding van de onderneming.
 • Een onderneming besturen die actief is in de privésector en gevestigd is in België.

Categorie INVESTOR

 • Stichter zijn van een handelsonderneming tijdens de voorbije 5 jaar.
 • Zorg dragen voor de dagelijkse leiding van de onderneming.
 • Een onderneming besturen die actief is in de privésector en gevestigd is in België.